Brd. Orpheus: Noder for TTBB

På denne side findes noder for TTBB (tidligere benævnt ved den kønsstereotype betegnelse: Herrekor) dels af egen avl, dels renskrevne noder fra bl.a. Det Kongelige Bibliotek.

Kvindelige komponister, noder og øvefiler (MIDI):


Ea Dinesen: Vaarstemning: Solo, T1, T2, B1, B2.


Sehested, Hilda: 3 sange for mandskor.

1. Manon: T1, T2, B1, B2.

2. Solblomst: T1, T2, B1, B2.

3. Lindeblad: T1, T2, B1, B2


Wandall, Tekla Griebel: Folkelig Fædrelandssang , T1, T2, B1, B2.


T1, T2, B1, B2.