Orfeus på orgelbænken

Salmeforspil og orgelkoraler:


Først en lille tekst om mine idealer for forspil. Derefter forspil og koraler, jeg synes jeg kan være bekendt at offentliggøre. De fleste er meget enkle, jeg bruger som hovedregel DDKs harmonisering (jeg ville ikke kunne finde på noget bedre selv) - og mange er bygget over de samme læster, så de skulle kunne bruges i en snæver vending.


Der er flere på vej afhængigt af mine tidsmæssige ressourcer. Jeg skriver mine gamle forspil ind i den rækkefølge jeg selv bruger dem og tror de vil være relevante. Det er en langsommelig proces fordi jeg som regel retter og ændrer dem lidt - forhåbentlig til det bedre. Jeg har forspil liggende til de mest obskure salmer. De kommer lidt bag i køen, men jeg kan selvfølgelig sende en kopi af de håndskrevne noder på opfordring.


Udvalget er også begrænset af at jeg ikke har økonomisk mulighed for at lægge bearbejdelser af beskyttet musik ud, som fx 'Du, som har tændt millioner af stjerner'; spørg gerne om det du ikke ser, måske har jeg noget liggende.


Tag dem, hvis du kan bruge dem, lav dem om så de passer til dig og situationen, jeg modtager gerne tilbagemelding samt gode råd og forslag - men jeg kan ikke garantere at jeg følger dem.


Vil du have besked når der sker noget nyt på denne side? Så skriv en besked på kontaktformularen.


Når jeg bruger Firefox, skal jeg hente filen for at se noden ved at klikke på pilen i øverste højre hjørne. I Chrome og Microsoft Edge kommer jeg direkte til noden. Jeg ved ikke hvordan det er i Mac, men efter sigende skulle der ikke være problemer.


Hvis du i øvrtigt har problemer med at se pdf-filerne her, så send en besked, så kan jeg sende dem med e-mail.


Alle mine satser kan, på opfordring, sendes i en anden toneart.

Berggreens koralbog, sammenligning af titler og numre med DDK

Excel regneark (på sigt bliver det til to lister, sorteret efter numre i hhv. DDK og Berggreen i pdf-format).

Hans Leo Hassler: Kirchengesäng 1608, sammenligning af titler og numre med DDK

Excel regneark (på sigt bliver det til to lister, sorteret efter numre i hhv. DDK og Berggreen i pdf-format).


Forspil og orgelkoraler.


Udenfor koralbogen:Efter koralbogsnumre:


 2b  Af højheden oprunden er, forspil (fugeret).

 10 Alle mine kilder, forspil (fugeret).

 12 Almagts gud velsignet vær, forspil (skoleromantisk)

 29 Blomstre som en rosengård, 1. Forspil (skoleromantisk) og modulation D-G. 2. orgelkoral á la Bach.

 34 Dagen går med raske fjed, forspil (skoleromantisk).

 38 De hellig tre konger så hjertensglad, forspil (fugeret).

 40 Dejlig er den himmel blå, forspil (skoleromantisk).

 42 Dejlig er jorden, to orgelkoraler efter idéer af hhv. Camille Saint-Saëns og Johannes Brahms og forspil (skoleromantisk).

 46 Den mørke nat forgangen er, forspil (skoleromantisk).

 47 Denne er dagen, forspil (fugeret) og orgelkoral: Galliard efter idé af John Dowland og Samuel Scheidt.

 48 Den signede dag,  forspil (skoleromantisk) og modulation C-G.

 52 Den store hvide flok vi se forspil (skoleromantisk),  pileforspil: takt 5 med optakt C-8, 17-ud.

 60 Der er en vej, forspil (skoleromantisk).

 72 Det kimer nu, orgelkoral inspireret af Otto Malling.

 97 Du kom til vor runde jord, udvidet pileforspil: takt 1-4, 9-10, 13-ud.

 98 Du satte dig selv i de nederstes sted, forspil (frit). Med venlig tilladelse fra Merete Wendler.

121 Et barn er født i Bethlehem, forspil (fugeret).

125 Et lidet barn så lysteligt, forspil (delvist fugeret).

135 Fra himlen højt kom budskab her, Fanny Hensels sats fra "Das Jahr".

145 Fuglen har rede, forspil (frit).

147 Fyldt af glæde, forspil (frit), melodi Egil Hovland. © Copyright Norsk Musikforlag A/S lastet opp med tillatelse.

157 Gud, du, som lyset og dagen oplod, forspil (skoleromantisk).

169 Guds godhed vil vi prise, forspil (fugeret).

175 Gud ske tak og lov, orgelkoral.

183 Guds søn kom ned fra Himmerig, forspil (fugeret).

195 Her kommer Jesus, dine små, variation og forspil variation frit efter fransk baroksats "en vièle", et fugeret og et kort forspil.

204 Herre jeg har handlet ilde, forspil (fugeret).

205 Herre Jesus, vi er her, forspil (fugeret), tenor/ledsagesats og variation.

214 Her vil ties, her vil bies. Forspil (skoleromantisk) med og modulation F-G og to variationer.

216 Hil dig frelser og forsoner, 1. forspil (fugeret)  2. tenorsats inspireret af Niels W. Gade. 3. udvidet pileforspil: takt 1-2, 4-5, 7-8. 11-ud.

218 Himlene, Herre, fortælle din ære, orgelkoral (oktavkanon) og forspil (frit).

239 I al sin glans nu stråler solen, orgelkoral, (march) inspireret af Ludwig van Beethoven.

240 I blev skabt som mand og kvinde, forspil (fugeret).

253 Ingen er så tryg i fare, forspil (skoleromantisk).

254 I østen stiger solen op: 1. Fugeret forspil, 2. Præludium à la César Franck, 3. Festligt præludium à la Bach, 4. 2 variationer á la César        Franck, lamentoso (minore).

260 Jeg er træt og går til ro, forspil (skoleromantisk).

276 Jeg ved på hvem jeg bygger, finit kanon.

279 Lær mig, o skov, at visne glad, forspil (skoleromantisk, min eksamensbesvarelse fra afsluttende teorieksamen på Sjællands Kirkemusikskole - jeg bestod).

296 Julebudet til dem, der bygge, forspil (skoleromantisk).

298 Julen har bragt velsignet bud, forspil (skoleromantisk).

303 Kirkeklokke! mellem ædle malme, forspil (skoleromantisk).

304 Kirken den er et gammelt hus, forspil (en slags invention).

305 Kirken er som Himmerige, forspil (skoleromantisk), samme i originaltonearten.

325 Krist stod op af døde, faux bourdon-sats, orgelkoral (hænger ikke stilistisk sammen med foregående).

326 Kvindelil din tro er stor, bicinium.

328 Kærligheds og sandheds ånd, forspil (skoleromantisk).

338 Lover den Herre, forspil (en slags invention).

341 Lovsynger Herren, orgelkoral (oktavkanon).

345 Lysets engel går med glans, forspil (skoleromantisk).

357 Min død er mig til gode, orgelkoral, tenorsats og variation.

369 Mit hjerte altid vanker, forspil (fugeret)

371 Morgenstund har guld i mund, forspil (Quod libet - reveille) og orgelkoral.

372 Mægtigste Kriste, forspil (skoleromantisk).

377 Naturen holder pinsefest, forspil (skoleromantisk), tenorsats.

379 Nu bede vi den helligånd, forspil (fugeret).

393 Nu falmer skoven. 1. Forspil. 2. Stilfærdig orgelkoral. 3. Festligt præ-/postludium i valsetakt.

400 Nu titte til hinanden, mit allerførste forspil! og to orgelkoraler.

403 Nu vågne alle Guds fugle små, forspil af Berggreen og orgelkoral.

420 O Gud du ved og kender, forspil (fugeret).

432 O Kristelighed! Forspil (fugeret).

436 Op al den ting. Præludium og fuga i tidlig barokstil, Double en duo.

439 Op dog, Zion! ser du ej, forspil (skoleromantisk).

465 Se nu stiger solen, forspil (frit).

466 Se vi går op til Jerusalem. 1. Forspil/orgelkoral, frit efter fransk baroksats "en vièle". 2. Variation à la Dandrieu.

470 Skyerne gråner, Thora Borchs originalsats (sidste stykke i hæftet - kan bruges som præludium), forspil (fugeret), firstemmig sats efter Thora Borchs originale klaverudgave og variationer.

475 Som forårssolen morgenrød, forspil (skoleromantisk).

479 Som tørstige hjort monne skrige, forspil (fugeret).

485 Sov sødt, barnlille, forspil (fugeret).

498 Talsmand som på jorderige, forspil (skoleromantisk).

502 Til himlene rækker, forspil (skoleromantisk).

513 Uberørt af byens travlhed, udvidet pileforspil: takt 1-2, 7-10, 15-16, 19-24, 27-ud.

544 a/b Vor Gud han er så fast en borg, forspil i 1500-talsstil, A.P. Berggreens sats med to variationer.

547 Vor Herres Jesu mindefest, A.P. Berggreens sats med to variationer.

561 Vær velkommen, forspil af A.P. Berggreen, efterspil, modulation til G samt to variationer over koralen af undertegnede.

563 Vågn op og slå på dine strenge, A. P. Berggreens sats (kan bruges som - pompøst - præludium).